Hakkımızda

Alfasoft Yazılım, yazılımın bir hizmet olarak sunulması gerektiği fikri temelinde kurulmuş bir girişim şirketi olup,kendi ürettiği yazılımları internet üzerinden müşterilerinin kullanımına sunan bir Uygulama Hizmet Sağlayıcı (Application Service Provider)'dır.

Ne Yapıyoruz ?

Alfasoft Yazılım,iş yazılımları üretir.İş dünyasında verimlilik artışı, daha az maliyetli iş, tam zamanında ve hatasız üretim gibi hedeflere ulaşılmasını sağlayan yazılımlara iş yazılımları diyoruz.

İş yazılımları; iş kolaylaştırma, işlemlerin otomasyonu, iş süreçleri arasında koordinasyon sağlanması, İş sistemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak, iş süreçlerinde iyileşme, doğru karar vermeyi kolaylaştırma, iletişim kanallarını güçlendirme, işletmenin iş modelini değiştirmeye yönelik katkılar sağlar.

İş yazılımları; Muhasebe, Üretim (MRP), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Üretim Veri Toplama, İş Zekâsı, Tasarım/Üretim (CAD/CAM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) gibi belli başlı başlıklarda toplanıyor.

İş yazılımları bazen tek bir iş süreci için (CAD/CAM), bazen de birçok iş süreci yönetimi için (ERP) kullanılabilir.

Alfasoft Yazılım; tek iş süreci için olan yazılımlardan,haritacılık alanına odaklanmış CAD ve sertifikasyon sektörü iş süreçlerine odaklanmış (CRM) yazılımları üretir.

Neredeyiz ?